FANDOM


In this page you can look at all the polls that has been held on the Eyeshield 21 wikia.

2014

June 7th - July 7th

What is your favorite team?

Results:
Deimon Devil Bats = 49 votes
Ojo White Knights = 7 votes
Shinryūji Naga = 7 votes
Seibu Wild Gunmans = 5 votes
Kiyoshin Poseidon = 2 votes
Teikoku Alexanders = 1 vote
Bando Spiders = 1 vote
Nasa Aliens/Nasa Shuttles = 0 votes
Taiyō Sphinx = 0 votes
Amino Cyborgs = 0 votes


August 7th - September 7th

Which player from Deimon Devil Bats is your favorite?

Results:
Yoichi Hiruma = 47 votes
Sena Kobayakawa = 26 votes
Ryokan Kurita = 6 votes
Kazuki Jumonji = 4 votes
Gen "Musashi" Takekura = 2 votes
Manabu Yukimitsu = 2 votes
Natsuhiko Taki = 2 votes
Taro Raimon = 2 votes
Daikichi Komusubi = 0 votes
Koji Kuroki = 0 votes
Shozo Togano = 0 votes
Other = 0 votes

September 7th - October 7th

Which player from The Oujou White Knights is your favorite?

Results:
Seijuro Shin = 37 votes
Haruto Sakuraba = 11 votes
Ichiro Takami = 4 votes
Makoto Otawara = 4 votes
Daigo Ikari = 1 vote
Other = 1 vote

October 7th - November 7th

Which player from Kyoshin Poseidon is your favorite?

Results:
Shun Kakei = 24 votes
Kengo Mizumachi = 18 votes
Osamu Kobanzame = 1 vote
Hiroshi Ohira = 0 votes
Hiroshi Onishi = 1 vote
Other = 0 votes

November 8th - December 8th

Which player from the Teikoku Alexanders is your favorite?

Takeru Yamato = 14 votes
Karin Koizumi = 7 votes
Taka Honjō = 6 votes
Kirio Ibarada = 1 vote
Reisuke Aki = 1 vote
Kureji Hera = 0 votes
Other = 0 votes

2015

December 8th to January 12th

Which player from the Seibu Wild Gunmans is your favorite?

Shien Mushanokoji (The Kid) = 27 votes
Riku Kaitani = 24 votes
Jō Tetsuma = 17 votes
Buharō "Buffalo" Ushijima = 0 votes
Tenichi Saba = 0 votes
Other = 0 votes

January 12th to March 12th

Who is your favorite quarterback?

Yōichi Hiruma = 95 votes
Shien Mushanokoji (The Kid) = 8 votes
Karin Koizumi = 5 votes
Ichirō Takami = 3 votes
Clifford D. Louis = 3 votes
Reiji "Marco" Maruko = 2 votes
Osamu Kobanzame = 1 vote
Other = 0 votes
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.